Търсене (и намиране!) на информация в ИнтернетМордред

http://www.logris.org

материали на Fravia+ и searchlores.org

http://www.fravia.com


(версия за дърпане)

Съдържание


горе връзки основни съвети

25 милиарда страници (диаметър: 20 връзки!)

Повечето хора използват 1, 2 или 3 думи в търсенето си.

Britney Spears, Anna Kournikova, Star Wars са по две думи ;)

Ненамирането на информация е скъпо

Нова професия: търсач (пр. google answers)

Два вида знание:


горе слайдове

25 милиарда страници (диаметър: 20 връзки!)

Diameter of the World-Wide Web (PDF)

Повечето хора използват 1, 2 или 3 думи в търсенето си.

Резултати на: OneStat (2002-2004) SearchTools (<2002) Realtime searches
Lycos Top 50 Lycos Top 50 (local)

Ненамирането на информация е скъпо

Сюзън Фелдман, 2004 (интранет)

Нова професия: търсач

Google Answers
горе връзки трикчета

Основни съвети


горе слайдове

Сравнение на скоростите на различни браузъри

Основни търсачки: (@searchlores)
Google
FAST/AllTheWeb
Teoma
Ando
Clusty
Gigablast

горе връзки combing

Трикчета 1 -- Google


горе слайдове


горе връзки не е в гугъл

Combingгоре слайдове


горе връзки структура

Няма го в Google != Няма го в Интернет

Няма го в момента != Няма да се появи в бъдеще (или в миналото!)

Barnett's Manual


горе слайдове

Barnett's Manual


горе връзки не-кошер


25 милиарда страници (диаметър: 20 връзки!)

Търсачките покриват ~40%

Структура (Fravia)
Покритие (Fravia)

Свързаност на мрежата: 800х600 1024х768 1280х1024
Свързаност за роботи: 800х600 1024х768 1280х1024
Свързаност с други елементи: 800х600 1024х768 1280х1024
горе слайдове


горе връзки изведение


Достъп до "невидимия уеб"
горе слайдове


горе връзки


Изведение


горе слайдове

ПолЮлей или полИлей?

"Google ми дава 130 резултата за полилей и 135 резултата за полюлей.
От друга страна един лингвист твърди, че било полилей и се смее на полюлея..."

Търсене (и намиране!) на информация в ИнтернетМордред

http://www.logris.org

материали на Fravia+ и searchlores.org

http://www.fravia.com